Tel: +372 55 551 787

Klubist

Linnamäe Krossiklubi on loodud 2000. aastal eesmärgiga koondada enda ridadesse motospordiga (eelkõige motokrossiga) tegelevaid sportlasi ja ka huvilisi. See eesmärk on ka saavutatud. Meie klubi koosseisus on viis noort poissi (kellest küll üks tegeleb motospordiga harrastuskorras, on aga andekas korvpallur). Nendest nelja saavutused on vabariigi meistrisarja esiotsas. Klubis on veel peale noorte sõitjate ka kümme täiskasvanud motosportlast. Ka nende hulgas on sportlasi kes jõuavad tihti pjedestaalile.

Krossiklubi teiseks eesmärgiks on korrastada Linnamäe Krossirada, mis oli väga populaarne võistluspaik juba seitsmekümnendatel aastatel. Kuna aastast 1991 enam võistlusi erinevatel põhjustel läbi ei viidud, kasvas objekt võssa ja metsistus. Klubi liikmetel seisis ees raske ülesanne viia objekt vastavusse nüüdisaegsete nõuetega. Selles ülesandes on meid aidanud Eesti riik, kohalikud omavalitsused, heatahtlikud firmad aga ennekõike siiski tublid klubiliikmed. Praegusel hetkel on rada vastav Eesti Meistrivõistluste ja Eesti Karikavõistluste läbiviimiseks.

Igal aastal on korraldatud kaks suuremat võistlust – talvine saanikross ja suvine motokross. Mõlemad on olnud rahvusvahelised suurvõistlused, osavõtjate arvuga talvel üle 20-ne saani ja suvel vähemalt 150 sportlast. Mõlemad üritused on vaatajate poolest väga rahvarikkad kuna Jõgevamaal on motosport alati au sees olnud.